Thai PBS Podcast

รอยจารึก…บันทึกสยาม 2022 EP. 22: ความฝัน ความหวังของคนรุ่นใหม่ในยุคคณะราษฎร

June 30, 2022

หลังจากที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แล้ว เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนั้น ทั้งนักเรียนมัธยม นักศึกษาธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาฯ มีความฝัน ความหวัง และทัศนะต่อระบอบประชาธิปไตย อันเป็นการปกครองระบอบใหม่ของประเทศอย่างไรบ้าง ร่วมหาคำตอบไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง มาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้ 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App