Thai PBS Podcast

หลบมุมอ่าน 2022 EP. 130: ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน

June 30, 2022

 “ไรเดอร์ ฮีโร่-โซ่ตรวน” งานวิจัยที่ร่วมสำรวจและทำความเข้าใจอาชีพ “ไรเดอร์” เหล่าฮีโร่ ผู้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ผู้คนมากมายโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิจัย/หนึ่งในคณะวิจัยหัวข้อดังกล่าว จะพาผู้ฟังมองลึกเข้าไปในปัญหาและความเสี่ยงมากมายที่เหล่าฮีโร่ต้องแบกรับ ภายใต้ความสัมพันธ์อันคลุมเครือในธุรกิจแพลตฟอร์มที่เปรียบดั่งโซ่ตรวนที่พันธนาการเหล่าฮีโร่เอาไว้งานวิจัยนี้สะท้อนสภาพการทำงานของแรงงานบนแพลตฟอร์ม บรรดาไรเดอร์ที่จำนวนขึ้นอย่างมากมายในช่วงโควิด-19 นำไปสู่การตั้งคำถามถึงความเหมาะสมต่อสิทธิแรงงานของกลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์ม การเผยให้เห็นถึงกลไกที่ไม่เป็นธรรมซึ่งควบคุมคนทำงานแบบแบบที่คนทำงานบางทีไม่รู้ตัว กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการคุ้มครองแรงงาน สหภาพแรงงาน ของไทยและต่างประเทศ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App