Thai PBS Podcast

ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 143: บ้านเรียนเม่นทะเล

May 8, 2021

ความสนใจในที่โดดเด่นสำหรับแนวทางการเรียนรู้ของลูก ทำให้ ขวัญนภา รัตนมณี คมขำ เลือกจัดการศึกษาแบบ Home school ให้กับลูก เพราะเชื่อมั่นว่าศักยภาพของพ่อแม่สามารถส่งเสริมแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมกับลูกให้มากที่สุด 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App