Thai PBS Podcast

เศรษฐกิจติดบ้าน 2022 EP. 63: 25 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง ถอดบทเรียนหายนะทางเศรษฐกิจไทย

June 30, 2022

วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วิกฤตต้มยำกุ้ง ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับภาคเศรษฐกิจไทย #เศรษฐกิจติดบ้าน ชวนผู้ฟังมาถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นวิกฤตการเงินการธนาคารที่สำคัญของไทย ผ่านมาแล้ว 25 ปีเราได้เรียนรู้อะไร และไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้าง ฟังประเด็นนี้กับ คุณกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App